Płatności

Od 1 lutego 2017 roku opłata za miesiąc treningów w naszej szkółce wynosi 120 zł.

Prosimy dokonywać wpłaty przelewem na konto klubu do 5. dnia każdego miesiąca, podając imię i nazwisko dziecka oraz dopisek „Siedlce”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy EX Siedlce Gdańsk
ul. Dywizji Wołyńskiej 25B/3, 80-041 Gdańsk 
Nr konta bankowego: 14 1240 2920 1111 0000 4500 3235
Bank PKO